logo

Muhasebe Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında;

 • Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları,
 • Vergisel yükün belirlenip Plan ve Program dahilin de takip edilmesi,
 • KDV iade süreçlerinin, dosyaların hazırlanması ve işlemlerin takibi,
 • Hedeflere uygun analizlerin yapılması ve analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması,
 • Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi analizi ve danışmanlığı,
 • Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri,
 • Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Finans-muhasebe bölümlerinin, insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve fiilen yönetimi,
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,
 • Serbest bölgelerde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,
 • Yabancı ortaklı şirket oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı irtibat büroları oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetleri, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgeleri gibi ihtisas bölgelerinde mali uygulamalar konusunda sunulan hizmetler,
 • Tüm mali ve finansal işleyiş ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri,
 • Firmaları ait tüm muhasebe kayıt, arşivleme ve beyan işlemlerinin gerçekleşmesi için tarafımızca personel yerleştirilmesi, eğitim ve denetimi,
 • Muhasebe işlemlerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda kontrolünün yapılması,
 • İşten ayrılan personellerin kıdem, ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibranamelerinin hazırlanması,
 • SGK bildirgelerinin hazırlanması ve bildirimlerinin yapılması,
 • Personel işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin yapılması,
 • Personel uygulamaları ile ilgili konularda aktif danışmanlık sunulması.