bagimsizdenetim

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değelendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Themis Global’ın en güçlü olduğu faaliyet alanlarının başında gelen Muhasebe Operasyonlarında, firmaların hedefleri ve planları ışığında en uygun yapılanmalarını, karar, başvuru, onay, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmekteyiz. Bu süreç şirket kuruluş planlaması ve şirket ortaklarına tüzel kişilik eğitimleri ile başlayarak, yaşayan tüm süreçleri organize etmek şeklinde yürütülmektedir.